Profil Pegawai

YANSYE MARGARITHA ADOE, SH

 • NIP : 19730314 199203 2 001
 • TTL : serang, 14 Mar 1973
 • Jabatan : PANITERA
 • Pangkat/Golongan : Penata (III/c)

RISET DJAMI, S.Kom.

 • NIP : 198209242009041006
 • TTL : Kupang, 24 Sep 1982
 • Jabatan : SEKRETARIS
 • Pangkat/Golongan : III/c

MELIANUS YANTO LANKARI, SH.

 • NIP : 198605092009121006
 • TTL : So'e, 9 May 1986
 • Jabatan : PANITERA MUDA HUKUM
 • Pangkat/Golongan : Penata (III/c)

LEA Y. LANOE, S.H.

 • NIP : 1985012520121222001
 • TTL : Atambua, 25 Jan 1985
 • Jabatan : PLT.PANITERA MUDA PIDANA
 • Pangkat/Golongan : Penata Muda (III/b)